Publicerad 17 maj 2024

Sömn- och vakenhetsstörningar

Nominera ledamöter till den nationella arbetsgruppen.

Status: Pågående

Nationellt programområde (NPO) levnadsvanor kommer att starta en nationell arbetsgrupp för sömn- och vakenhetsstörningar. NPO söker nu sakkunniga att delta i arbetet. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Uppdraget

Uppdragsbeskrivning (PDF) Pdf, 243 kB.

Kompetenser

Vi söker kompetenser inom följande områden:

 • Allmänmedicin
 • Lungmedicin
 • Öron-, näsa hals
 • Neurologi
 • Psykiatri
 • Geriatrik
 • Pediatrik
 • Sömnexpertis
 • Psykolog
 • Skolsköterska
 • Distriktssköterska
 • Sjuksköterska eller psykiatrisjuksköterska som jobbar mot socialpsykiatrins brukare/patienter.
 • kompetens inom KBT vid sömnbehandling, till exempel psykolog, fysioterapeut ellr arbetsterapeut
 • Kommun: medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), distriktsköterska eller äldresjuksköterska
 • Patient- eller närståendeföreträdare

Uppskattad arbetstid

För ordförande i arbetsgruppen bedöms arbetsinsatsen motsvara 15 procents arbetstid av en heltidstjänst, och 10 procent för övriga ledamöter.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 31 augusti 2024.

Frågor

Kristine Bergström, processledare i NPO levnadsvanor

kristine.bergstrom@norrarf.se

Till nomineringsformuläret

Läs vidare