Publicerad 15 september 2023

Diabetes – glukossänkande läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

Remiss kliniskt kunskapsstöd

Status: Pågående

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med sista datum för remissvar 14 november 2023.

Läs och svara på remissen via länken nedan.

Till remissen

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.