Publicerad 14 maj 2024

Synpunktsinhämtning

Synpunktsinhämtning är en process som är mindre omfattande än en nationell remiss. Vid synpunktsinhämtningen får regionerna möjlighet att kommentera och ge synpunkter på innehållet i kunskapsstöd.

Synpunktsinhämtning väljs för nya och reviderade kunskapsstöd som inte innebär förändrade konsekvenser för regionerna jämfört med dagsläget.

Vid synpunktsinhämtning meddelas regionerna via en funktionsbrevlåda som regionen angivit. Från brevlådan kan regionerna distribuera kunskapsstödet vidare till enskilda personer och grupper som de önskar är med och lämnar synpunkter till regionens remissvar. Även nationella primärvårdsrådet meddelas direkt för att fånga upp primärvårdsperspektivet.

Nationella programområden (NPO) och nationella arbetsgrupper (NAG) bestämmer i samråd om några aktörer utöver regionerna ska få kunskapsstödet skickat till sig.

Synpunktsinhämtning skickas ut den första vardagen varje månad, med uppehåll för januari, juni, juli och augusti (semesterperioder). Svarstiden är fyra veckor och pågår till den 29:e i varje månad. Infaller startdatumet på en helgdag så flyttas det till nästa vardag. Infaller slutdatumet på en helgdag så stängs synpunktsinhämtningen den föregående vardagen.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.