Publicerad 15 september 2023

Bröstreduktionsplastik

Remiss kliniskt kunskapsstöd

Status: Avslutad
Målgrupp: Primärvård och specialiserad vård

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med sista datum för remissvar 14 november 2023.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.