Publicerad 15 februari 2024

Omhändertagande av akut sjuk patient

Remiss vägledning

Status: Avslutad
Målgrupp: Styrning och ledning

Ny vägledning med sista datum för remissvar 12 april 2024.

Konsekvensbeskrivning omhändertagande av akut sjuk patient (PDF) Pdf, 196 kB.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.