Publicerad 27 maj 2024

Depression och ångestsyndrom

Nominera ledamöter för att komplettera den befintliga nationella arbetsgruppen.

Status: Pågående

Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsa har en befintlig nationell arbetsgrupp för depression och ångestsyndrom. NPO vill nu komplettera gruppen och söker därför ledamöter med specifika kompetenser. Uppdraget för kommande år är framför allt att revidera vård- och insatsprogram (VIP) och att fortsatt stödja spridning och implementering av VIP och vårdförlopp. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Insatsområde depression och ångestsyndrom

Uppdraget

Uppdragsbeskrivning (PDF) Word, 209 kB.

Kompetenser

Vi söker dessa kompetenser:

  • Specialistläkare allmänmedicin verksam i primärvård eller första linjen barn och ungdom
  • Psykolog verksam i primärvård eller första linjen barn och ungdom
  • Specialistläkare barn- och ungdomspsykiatri
  • Socionom verksam inom socialtjänst barn och unga
  • Representant från förskola, skola eller elevhälsovård
  • Brukarföreträdare

Mer specifik information om sökta kompetenser finns i uppdragsbeskrivningen.

Uppskattad arbetstid

Arbetsinsatsen bedöms motsvara 10 procents arbetstid av en heltidstjänst, och varierar beroende på var i processen arbetet är. Uppdraget sträcker sig över minst ett år.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 15 augusti 2024.

Frågor

Elna Persson, processledare i NPO psykisk hälsa

rs.npo.ph@vgregion.se

Till nomineringsformuläret

Läs vidare