Publicerad 15 april 2024

Insatsområde depression och ångestsyndrom

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för depression hos vuxna har tagits tas fram.

Uppdrag

Vårdförlopp

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för depression hos vuxna är framtaget.

Vårdförlopp depression

Vård- och insatsprogram

Ett nationellt vård- och insatsprogram (VIP) för depression och ångestsyndrom togs fram 2020. Arbete pågår med stöd till implementering samt revidering av VIP.

En nationell arbetsgrupp ska identifiera och sprida befintliga verktyg, utbildningar och liknande som kan ge stöd i implementeringen av det framtagna nationella vård- och insatsprogrammet för depression och ångestsyndrom. Den ska identifiera behov av nya satsningar för vård- och insatsprogrammet som kan genomföras på nationell nivå, samt utifrån nationella indikatorer ta fram förslag på uppföljning och utvärdering.

VIP depression och ångestsyndrom

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Karin Angantyr, specialistpsykolog, regionutvecklare, Kunskapsstöd för psykisk hälsa, Expertenheterna, Regionhälsan, Västra sjukvårdsregionen

karin.angantyr@vgregion.se

Ordförande

Johan Skånberg, psykiater, medicinsk chef, WeMind, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

Region

  • Linda Björnberg, psykolog, Karolina vårdcentral Karlskoga, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Sara de Freitas, ST-läkare, Gustavsbergs vårdcentral Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Cecilia Björkelund, specialistläkare allmänmedicin, primärvårdsrepresentant, Västra sjukvårdsregionen
  • Ronja Freyholtz, psykiatrisjuksköterska, vårdenhetschef NU-sjukvården, Västra sjukvårdsregionen
  • Bjarne Olinder, överläkare, centrumchef, Psykiatricentrum, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Johannes Malm, psykolog, hälso- och sjukvårdsstrateg, Primärvården Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen

Kommun

  • Helene Sjöblom, samordnare och biståndshandläggare, Stockholms stad, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Terese Emanuelsson Skälegård, psykiatrisjuksköterska, omsorgsförvaltningen, Trollhättans stad, Västra sjukvårdsregionen
  • Erik Nordström, socionom, Familjebehandlingen, Jönköpings kommun, Sydöstra sjukvårdsregionen

Adjungerad

Cecilia Svanborg, överläkare, Psykiatri Sydväst, registerhållare Svenska Internetbehandlingsregistret