Publicerad 21 september 2023

Insatsområde depression och ångestsyndrom

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för depression hos vuxna har tagits tas fram.

Uppdrag

Vårdförlopp

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för depression hos vuxna är framtaget.

Vårdförlopp depression

Vård- och insatsprogram

Ett nationellt vård- och insatsprogram (VIP) för depression och ångestsyndrom togs fram 2020. Arbete pågår med stöd till implementering samt revidering av VIP.

En nationell arbetsgrupp ska identifiera och sprida befintliga verktyg, utbildningar och liknande som kan ge stöd i implementeringen av det framtagna nationella vård- och insatsprogrammet för depression och ångestsyndrom. Den ska identifiera behov av nya satsningar för vård- och insatsprogrammet som kan genomföras på nationell nivå, samt utifrån nationella indikatorer ta fram förslag på uppföljning och utvärdering.

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Elna Persson, psykolog, regionutvecklare, Västra sjukvårdsregionen

rs.npo.ph@vgregion.se

Ordförande

Harald Aiff, överläkare psykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, medicinsk rådgivare Kunskapsstöd psykisk hälsa, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

Region

  • Linda Björnberg, psykolog, Karolina vårdcentral Karlskoga, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Sara de Freitas, ST-läkare, Gustavsbergs vårdcentral Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Johan Skånberg, psykiater, medicinsk chef, WeMind, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Cecilia Björkelund, specialistläkare allmänmedicin, primärvårdsrepresentant, Västra sjukvårdsregionen
  • Bjarne Olinder, överläkare, centrumchef, Psykiatricentrum, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Johannes Malm, psykolog, hälso- och sjukvårdsstrateg, Primärvården Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen

Kommun

  • Lena Lindén, processledare effektiv och nära vård samt suicidprevention, vård- och omsorgskontoret, Knivsta kommun, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Helene Sjöblom, samordnare och biståndshandläggare, Stockholms stad, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Terese Emanuelsson Skälegård, psykiatrisjuksköterska, omsorgsförvaltningen, Trollhättans stad, Västra sjukvårdsregionen
  • Erik Nordström, socionom, Familjebehandlingen, Jönköpings kommun, Sydöstra sjukvårdsregionen

Brukarrepresentant

Ann-Britt Grimberg, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)

Adjungerad

Cecilia Svanborg, överläkare, Psykiatri Sydväst, registerhållare Svenska Internetbehandlingsregistret