Publicerad 12 januari 2024

Diabetes

Nominera ledamöter för att komplettera den befintliga nationella arbetsgruppen.

Status: Avslutad

Nationellt programområde (NPO) endokrina sjukdomar har en befintlig nationell arbetsgrupp för diabetes. NPO vill nu komplettera gruppen och söker därför sakkunniga att delta i arbetet. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Insatsområde diabetes

Uppdraget

Uppdragsbeskrivning (PDF) Word, 37 kB.

Kompetenser

Vi söker kompetenser:

  • Specialistsjuksköterska inriktning diabetes, verksam inom specialiserad sjukhusvård i Västra sjukvårdsregionen

eller:

  • Diabetessjuksköterska, verksam inom primärvård i Västra sjukvårdsregionen

Uppskattad arbetstid

Arbetsinsatsen bedöms motsvara fem procents arbetstid av en heltidstjänst. Uppdraget är på tre år.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 1 mars 2024.

Frågor

Helen Abrahamsson, processledare i NPO endokrina sjukdomar

helen.abrahamsson@norrarf.se

Läs vidare