Publicerad 2 mars 2022

Insatsområde diabetes

Diabetes omfattar flera sjukdomar med stora volymer av patienter, behandlingsinsatser och åtgärder som ges på flera vårdnivåer. Insatsområdet har särskilt fokus på äldre personer med diabetes samt barn och ungdomar i övergången till att bli vuxna.

Uppdrag

 • En bestående arbetsgrupp med syfte att öka kunskap och vägledning till vården för en strukturerad utredning och behandling.
 • Följa arbetet i den nationella arbetsgruppen för diabetes med hög risk för fotsår, att stödja implementeringen och spridningen av detta vårdförlopp som förväntas publiceras under mitten av året.
 • Fördjupad kartläggning och analys av patienters komplikationer på ögon.
 • Följa och analysera data i kvalitetsregistret Nationella Diabetesregistret (NDR) gällande övergång från barn/ungdom till vuxen. Inläsning av denna del i kunskapsområdet och planera för eventuell insats under 2022.
 • Kontinuerliga möten med arbetsgrupp inom Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) för samverkan gällande omvärldsbevakning och utveckling av medicintekniska diabeteshjälpmedel.
 • Följa och stödja arbetet i tillfällig nationell arbetsgrupp glukossänkande läkemedel typ 2 diabetes, där målet är att ta fram en nationell behandlingsriktlinje.
 • Genomgång av tidigare framtagna kunskapsstöd för prioritering och eventuell revidering.

Aktuellt

Separat aktivitetsplan för insatsområdet tas fram årligen och stäms av gemensamt med det nationella programområdet.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Helen Abrahamsson, Norra sjukvårdsregionförbundet, Norra sjukvårdsregionen

helen.abrahamsson@norrarf.se

Ordförande

Stefan Jansson, specialistläkare allmänmedicin, Brickebackens vårdcentral Örebro, sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Karin Johansson, diabetessjuksköterska, Region Kronoberg, Södra sjukvårdsregionen
 • Herbert Krol, specialistläkare internmedicin och allmänmedicin, länssjukhuset Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Eva Hagström Toft, specialistläkare endokrinologi, Ersta sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Victoria Carter, diabetessjuksköterska, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Katarina Eeg-Olofsson, specialistläkare endokrinologi, Nationellt kvalitetsregister diabetes, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Frida Sundberg, specialistläkare barn, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg, Svensk förening pediatrisk endokrinologi och diabetes, Västra sjukvårdsregionen
 • Eira Toivanen, diabetessjuksköterska, primärvård, region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Annika Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Älvsbyn kommun
 • Björn Ehlin, patientföreträdare, Svenska Diabetesförbundet

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård