Publicerad 12 oktober 2023

Insatsområde obesitas

Obesitas har i grunden många olika orsaker som påverkar och ökar risk för att utveckla denna folksjukdom av endokrin typ. Idag bedöms cirka 16 procent av befolkningen ha en utvecklad sjukdomsbild med hög risk för komplikationer.

Vården bedöms idag inte vara jämlik och det finns regionala skillnader i den strukturerade utredningen och behandlingen, både vad gäller medicinsk och kirurgisk behandling. Det finns även en stigmatisering och brist på kunskap runt patientgruppen. Socialstyrelsen har tagit fram en nationell riktlinje som blev klar maj 2022.

Uppdrag

En nationella arbetsgrupp ska:

 • Arbeta fram ett nationellt kunskapsstöd med inriktning vuxna patienter (över 18 år), med grund i Socialstyrelsens nya nationella riktlinje för vård vid obesitas.
 • Identifiera uppföljningsindikatorer och vid behov konkretisera dessa. I detta ingår att ge förslag till termer och begrepp som underlag för dokumentation i vårdinformationssystem.

Aktuellt

Nominering till arbetsgruppen är avslutad och gruppen startade sitt arbetet i juni 2023. Ett nationellt kliniskt kunskapsstöd förväntas publiceras våren 2025.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Helen Abrahamsson, Norra sjukvårdsregionförbundet, Norra sjukvårdsregionen

helen.abrahamsson@norrarf.se

Ordförande

Joanna Uddén Hemmingsson, specialistläkare endokrinologi, Capio S.t Görans sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Gabriela Hlodan Nagy, specialistläkare allmänmedicin, primärvård Umeå, Norra sjukvårdsregionen
 • Benno Krachler, specialistläkare internmedicin, beteendemedicin, Livsstilsmedicin Österåsen, Norra sjukvårdsregionen
 • Johan Ottosson, specialistläkare kirurgi, Örebro universitetssjukhus, kvalitetsregisterhållare SOReg, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Maria Klingvall, sjuksköterska, Capio S:t Görans sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Liisa Tolvanen, dietist, Akademiskt Specialistcentrum Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Marcus Lagerström, psykolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Ingrid Larsson, dietist, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Karin Mossberg, specialistläkare allmänmedicin, Närhälsan Uddevalla, Västra sjukvårdsregionen
 • Jenny Nilsson, fysioterapeut, primärvård Alingsås, Västra sjukvårdsregionen
 • Ville Wallenius, specialistläkare kirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Ellen Andersson, specialistläkare kirurgi, Universitetssjukhuset Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Memarian Ensieh, specialistläkare allmänmedicin, primärvård Arlöv, Södra sjukvårdsregionen
 • Erik Uddman, specialistläkare endokrinologi, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Jenny Vinglid, patientföreträdare, riksförbundet HOBS