Publicerad 2 mars 2023

Insatsområde hypertyreos

Hypertyreos, en överproduktion av hormon i sköldkörteln, är en av de vanligaste diagnoserna som handläggs i specialiserad öppen- och slutenvård inom fältet endokrina sjukdomar. Närmare 3000 personer insjuknar varje år.

Det finns skillnader och variationer i val av behandling av hypertyreos mellan regionerna. Det märks framför allt i antalet genomförda operationer. Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal Surgery (SQRTPA) är ett kvalitetsregister med inriktning kirurgisk behandling av sjukdomar i tyroidea, paratyroidea och binjurar. Inom kunskapsområdet finns idag inget kvalitetsregister för uppföljning av den medicinska behandlingen eller radiojodbehandling.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

 • genomföra en fördjupad kartläggning av området
 • ta fram ett nationellt vårdprogram
 • ta fram indikatorer och målnivåer för uppföljning och utveckling av behandling.

Ett nationellt vårdprogram för hypertyreos är framtaget, och det finns ett inspelat seminarium om vårdprogrammet att se i efterhand.

Vårdprogram hypertyreos

Aktuellt

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Helen Abrahamsson, Norra sjukvårdsregionförbundet, Norra sjukvårdsregionen

helen.abrahamsson@norrarf.se

Ordförande

Helena Filipsson Nyström, specialistläkare endokrinologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Rebecca Eden, sjukhusfysiker, Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Sofia Hellman, sjukhusfysiker, Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Katarina Shahedi Razavi, specialistläkare endokrinologi, Örnsköldsviks sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Maria Annerbo, specialistläkare endokrinkirurgi, Falu sjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Anne Breikert, sjuksköterska, Örebro universitetssjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Göran Wallin, specialistläkare endokrinkirurgi, Örebro universitetssjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Ilena Botusan, specialistläkare endokrinologi, Karolinska Universitetssjukhuset, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Jakob Dahlberg, specialistläkare endokrinkirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Klas Fellbrant, specialistläkare allmänmedicin, Närhälsan Stentorps vårdcentral, Västra sjukvårdsregionen
 • Agneta Lindo, sjuksköterska, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Viveka Bergman, specialistläkare onkologi, Universitetssjukhuset Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Ola Lindgren, specialistläkare endokrinologi, Skånes universitetssjukhus Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Peter Åsman, specialistläkare ögon, Skånes Universitetssjukhus, Södra Sjukvårdsregionen
 • Peter Lakwijk, patientföreträdare, Svenska sköldkörtelföreningen
 • Christin Lundberg, patientföreträdare, Svenska sköldkörtelföreningen
 • Katarina Lunner, patientföreträdare, Sköldkörtelförbundet

Till arbetsgruppen har också kompetenser från andra kunskapsområden adjungerats med olika nivåer av insats.