Publicerad 19 augusti 2021

Insatsområde hypertyreos

Hypertyreos är en av de vanligaste diagnoserna som handläggs i specialiserad öppen- och slutenvård inom fältet endokrina sjukdomar. Närmare 3000 personer insjuknar varje år. En nationell arbetsgrupp ska ta fram ett nationellt vårdprogram för hypertyreos.

Uppdrag

Arbetsgruppen ska:

 • genomföra en fördjupad kartläggning av området
 • ta fram ett nationellt vårdprogram
 • ta fram indikatorer och målnivåer för uppföljning och utveckling av behandling, som om möjligt kan
 • länkas till utveckling i ett nationellt kvalitetsregister.

Det saknas ett nationellt kunskapsstöd för området hypertyreos och det förekommer skillnader och variationer i val av behandling mellan regionerna. Det märks framför allt i antalet genomförda operationer. Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal Surgery (SQRTPA) är kvalitetsregister med inriktning kirurgisk behandling av sjukdomar i tyroidea, paratyroidea och binjurar. Inom kunskapsområdet finns idag inget kvalitetsregister för uppföljning av den medicinsk behandlingen eller radiojod behandling.

Aktuellt

Arbetsgruppen har kartlagt befintliga kunskapsstöd såsom vårdprogram och riktlinjer, samt analyserat tillgänglig kvalitets- och vårddata. Det nationella vårdprogrammet förväntas gå ut på öppen remiss i början av 2022.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Helen Abrahamsson, Norra sjukvårdsregionförbundet, Norra sjukvårdsregionen

helen.abrahamsson@norrarf.se

Ordförande

Helena Filipsson Nyström, endokrinolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Anne Breikert, sjuksköterska, Örebro universitetssjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Göran Wallin, endokrinkirurg, Örebro universitetssjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Maria Annerbo, endokrinkirurg, Falu sjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Ola Lindgren, endokrinolog, Skånes universitetssjukhus Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Peter Åsman, ögonläkare, Skånes Universitetssjukhus, Södra Sjukvårdsregionen
 • Pär Wanby, endokrinolog, länssjukhuset Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Viveka Bergman, onkolog, Universitetssjukhuset Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Jakob Dahlberg, endokrinkirurg, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Klas Fellbrant, allmänläkare, Närhälsan Stentorps vårdcentral, Västra sjukvårdsregionen
 • Agneta Lindo, sjuksköterska, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Rebecca Eden, sjukhusfysiker, Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Sofia Hellman, sjukhusfysiker, Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Katarina Shahedi Razavi, endokrinolog, Örnsköldsviks sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Ilena Botusan, endokrinolog, Karolinska Universitetssjukhuset, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Peter Lakwijk, patientföreträdare, Svenska sköldkörtelföreningen
 • Christin Lundberg, patientföreträdare, Svenska sköldkörtelföreningen
 • Katarina Lunner, patientföreträdare, Sköldkörtelförbundet

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård