Publicerad 15 november 2022

Insatsområde hypertyreos

Hypertyreos, en överproduktion av hormon i sköldkörteln, är en av de vanligaste diagnoserna som handläggs i specialiserad öppen- och slutenvård inom fältet endokrina sjukdomar. Närmare 3000 personer insjuknar varje år.

Det saknas idag ett nationellt kunskapsstöd för området hypertyreos, och det finns skillnader och variationer i val av behandling mellan regionerna. Det märks framför allt i antalet genomförda operationer. Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal Surgery (SQRTPA) är ett kvalitetsregister med inriktning kirurgisk behandling av sjukdomar i tyroidea, paratyroidea och binjurar. Inom kunskapsområdet finns idag inget kvalitetsregister för uppföljning av den medicinska behandlingen eller radiojodbehandling.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska:

 • genomföra en fördjupad kartläggning av området
 • ta fram ett nationellt vårdprogram
 • ta fram indikatorer och målnivåer för uppföljning och utveckling av behandling.

Aktuellt

Ett nationellt vårdprogram för hypertyreos har varit ute på öppen remiss och är nu under bearbetning, och förväntas bli klart vid årsskiftet 2022-2023.

Remisser

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Helen Abrahamsson, Norra sjukvårdsregionförbundet, Norra sjukvårdsregionen

helen.abrahamsson@norrarf.se

Ordförande

Helena Filipsson Nyström, specialistläkare endokrinologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Rebecca Eden, sjukhusfysiker, Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Sofia Hellman, sjukhusfysiker, Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Katarina Shahedi Razavi, specialistläkare endokrinologi, Örnsköldsviks sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Maria Annerbo, specialistläkare endokrinkirurgi, Falu sjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Anne Breikert, sjuksköterska, Örebro universitetssjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Göran Wallin, specialistläkare endokrinkirurgi, Örebro universitetssjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Ilena Botusan, specialistläkare endokrinologi, Karolinska Universitetssjukhuset, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Jakob Dahlberg, specialistläkare endokrinkirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Klas Fellbrant, specialistläkare allmänmedicin, Närhälsan Stentorps vårdcentral, Västra sjukvårdsregionen
 • Agneta Lindo, sjuksköterska, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Viveka Bergman, specialistläkare onkologi, Universitetssjukhuset Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Ola Lindgren, specialistläkare endokrinologi, Skånes universitetssjukhus Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Peter Åsman, specialistläkare ögon, Skånes Universitetssjukhus, Södra Sjukvårdsregionen
 • Peter Lakwijk, patientföreträdare, Svenska sköldkörtelföreningen
 • Christin Lundberg, patientföreträdare, Svenska sköldkörtelföreningen
 • Katarina Lunner, patientföreträdare, Sköldkörtelförbundet

Till arbetsgruppen har också kompetenser från andra kunskapsområden adjungerats med olika nivåer av insats.