Publicerad 7 maj 2024

Insatsområde glukossänkande läkemedel diabetes typ 2

Utvecklingen av kunskapsläget inom området diabetes samt en ökad skillnad i användning av glukossänkande läkemedel vid typ 2 diabetes har skapat ett behov av en nationell behandlingsriktlinje för läkemedelsanvändning. Behandlingsriktlinjen i sig ska ge ökade förutsättningar för likvärdighet i vården.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska ta fram ett nationellt kunskapsstöd med riktlinjer för behandling av diabetes typ 2.

Aktuellt

Ett kliniskt kunskapsstöd är framtaget.

Glukossänkande läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Åsa Matero, Norra sjukvårdsregionförbundet, Norra sjukvårdsregionen

asa.matero@norrarf.se

Ordförande

Kristina Seling, specialistläkare allmänmedicin, primärvård, Region Jämtland Härjedalen, Norra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Linda Grahn, apotekare, hälso- och sjukvårdsavdelningen, Region Norrbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Julia Otten, specialistläkare endokrinologi, diabetologi, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Torbjörn Linde, specialistläkare njurmedicin, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Neda Rajamand Ekberg, specialistläkare endokrinologi, diabetologi, Akademiskt specialistcentrum, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Madelene Sandqvist, specialistläkare endokrinologi, diabetologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Herbert Krol, specialistläkare allmänmedicin, diabetologi, ledamot och kontaktperson i nationell arbetsgrupp diabetes, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Sofia Sederholm-Lawesson, specialistläkare kardiologi, Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Magnus Wijkman specialistläkare endokrinologi, diabetologi, Vrinnevisjukhuset, Norrköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Louise Bennet, specialistläkare allmänmedicin, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Agneta Lindberg, diabetessjuksköterska, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Björn Ehlin, Patientföreträdare Diabetesförbundet