Publicerad 16 januari 2024

Handläggning i graviditetsvecka 41

Nominera ledamöter till den nationella arbetsgruppen.

Status: Avslutad

Nationellt programområde (NPO) kvinnosjukdomar och förlossning kommer att starta en nationell arbetsgrupp (NAG) för att följa upp den nationella riktlinjern för handläggning i graviditetsvecka 41, som publicerades i november 2021. NPO söker nu sakkunniga att delta i arbetet. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Uppdraget

Uppdragsbeskrivning (PDF) Pdf, 621 kB.

Kompetenser

Vi söker dessa kompetenser:

  • Barnmorska
  • Neonatolog
  • Obstetriker
  • Representant för kvalitetsregister (graviditetsregistret)
  • Statistiker med god kännedom inom området
  • Person med kompetens om komplex implementering
  • Patient- eller närståendeföreträdare adjungeras till gruppen vid
    aktuella frågeställningar

Uppskattad arbetstid

Uppdraget är tidsbegränsat och ledamöter resurssätts regionalt. Uppskattad arbetstid är ett heldagsmöte per månad (eller två halvdagsmöten) samt cirka en halvdag administrativ tid per månad.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 26 februari 2024.

Frågor

Lotta Lindqvist, processledare i NPO kvinnosjukdomar och förlossning

lotta.lindqvist@regionostergotland.se

Läs vidare