Publicerad 4 mars 2024

Obstruktiv sömnapné

Nominera ledamöter för att komplettera den befintliga nationella arbetsgruppen.

Status: Pågående

Nationellt programområde (NPO) lung- och allergisjukdomar har en befintlig nationell arbetsgrupp för obstruktiv sömnapné. NPO vill nu komplettera gruppen och söker därför sakkunniga att delta i arbetet. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Insatsområde obstruktiv sömnapné hos vuxna

Uppdraget

Uppdragsbeskrivning (PDF) Pdf, 181 kB.

Kompetenser

Vi söker dessa kompetenser:

  • Specialistläkare öron-, näs- och halssjukdomar
  • Specialistläkare allmänmedicin
  • Patientföreträdare

Uppskattad arbetstid

Arbetsinsatsen bedöms motsvara 10 procents arbetstid av en heltidstjänst.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 26 april 2024.

Frågor

Kerstin Hinz, processledare i NPO rörelseorganens sjukdomar

kerstin.hinz@vgregion.se

Till nomineringsformuläret

Läs vidare