Publicerad 2 mars 2022

Insatsområde obstruktiv sömnapné hos vuxna

I Sverige har cirka 10 procent av männen och 5 procent av kvinnorna sömnapné som kräver behandling. Det är en potentiellt allvarlig åkomma med omfattande samsjuklighet i framför allt hjärt- och kärlsjukdomar. Därtill finns ökad risk för olycksfall i trafik och arbete.

Uppdrag

Arbetsgruppen ska fokusera på att minska regionala skillnader i vårdtillgänglighet, diagnostik och behandlingsstrategier och på att öka patienters delaktighet i vården.

Planerade aktiviteter under 2022:

 • Färdigställa nationellt vårdförlopp för obstruktiv sömnapné hos vuxna
 • Ta fram kommunikationsstrategi och -material för stöd av införande av kunskapsstöd för obstruktiv sömnapné
 • Ta fram klinisk vägledning för egenmonitorering

Aktuellt

Vårdförloppet planeras gå ut på öppen remiss i september 2022.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Britt-Marie Akre, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

britt-marie.akre@vgregion.se

Kerstin Hinz, koncernkontoret Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen

kerstin.hinz@vgregion.se

Ordförande

Ludger Grote, specialistläkare lungmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Martin Ulander, neurofysiolog, Neurofysiologiska kliniken Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Göran Stillberg, specialistläkare allmänmedicin, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Göran Isacsson, tandläkare, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Åke Tegelberg, tandläkare, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Jenny Theorell Haglöw, sjuksköterska, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Carl-Peter Anderberg, specialistläkare allmänmedicin, Västra sjukvårdsregionen
 • Jan Hedner, specialistläkare lungmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Tarmo Murto, sjuksköterska, andningsenheten, Medicincentrum Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Jonas Spaak, kardiolog, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Zarita Nilsson, sjuksköterska, Öron- näs- och halsmottagningen, Lasarettet i Ystad, Södra sjukvårdsregionen
 • Gerd Grundström, patientrepresentant, Apnéföreningen
 • Karin Söderberg, patientrepresentant, Apnéföreningen

Adjungerade:

 • Karl Franklin, specialistläkare lungmedicin, kirurg, Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin, Norra sjukvårdsregionen
 • Lena Leissner, neurolog, Sjukvårdsregion Mellansverige

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård