Publicerad 18 mars 2024

Stroke

Nominera ledamöter för att komplettera den befintliga nationella arbetsgruppen.

Status: Avslutad

Nationellt programområde (NPO) nervsystemets sjukdomar har en befintlig nationell arbetsgrupp för stroke. NPO vill nu komplettera gruppen. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Insatsområde stroke

Kompetenser

Vi söker denna komptens:

  • Barnläkare med kompetens inom neurologi och stroke. Tillgång till nätverk för nationell förankring är önskvärt.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 7 april 2023.

Frågor

Torgny Andersen, processledare i NPO nervsystemets sjukdomar

torgny.andersen@skane.se

Läs vidare