Publicerad 3 februari 2023

Insatsområde stroke

Två nationella arbetsgrupper arbetar med att ta fram nationella riktlinjer respektive personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för stroke.

Uppdrag

Riktlinjer stroke

I mitten av 2010-talet bildades Nationella strokerådet, som sedan övergick i nationell arbetsgrupp stroke i systemet för kunskapsstyrning. Arbetsgruppen är permanent och arbetar med att ta fram riktlinjer för stroke.

Uppdatering av nationella riktlinjer för vård vid stroke pågår. Flera beslutsstöd kommer att färdigställas under 2022.

Stödmaterial för riktlinjer stroke

Vårdförlopp stroke

Ett vårdförlopp för stroke och TIA är framtaget, uppdelat i två delar. Den första delen omfattar den akuta processen och slutenvården. Den andra delen omfattar fortsatt vård och rehabilitering. Vårdförloppen baseras på Socialstyrelsen Nationella riktlinjer (Nationella riktlinjer för vård vid stroke, 2018, reviderade 2020).

Vårdförlopp stroke och TIA

Aktuellt

Reviderade riktlinjer i mars 2022

 • Bedömning och handläggning av dysfagi efter stroke
 • Handläggning av kryptogen stroke – slutning av PFO
 • Ny rehabiliteringsbedömning efter stroke
 • Reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke
 • Tidig understödd utskrivning från sjukhus med rehabilitering i hemmet efter stroke
 • Uppföljning efter stroke och TIA – Post-stroke-checklistan

Riktlinjer som ska revideras under 2022

 • Karotiskirurgi vid symtomgivande karotisstenos
 • Utbildning av läkare och sjuksköterskor som handlägger reperfusionsbehandling vid stroke

Påbörjade arbeten med nya riktlinjer

 • Riktlinje Utbildning av neurointerventionister
 • Riktlinje Nutrition efter stroke

Beslutade men inte påbörjade riktlinjer

 • Riktlinje Triangelrevision
 • Riktlinje Övervakning 1:a dygnet efter stroke

Vårdförlopp

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för stroke – fortsatt vård och rehabilitering, som omfattar senare delen av vårdkedjan, är framtaget.

Vårdförlopp stroke och TIA

Ledamöter och kontakt riktlinjer

Kontaktperson och processledare

Susanne Ekqvist, Södra sjukvårdsregionen

susanne.ekqvist@skane.se

Ordförande

Annika Berglund, sjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Anna Bråndal, fysioterapeut, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Kajsa Lidström Holmqvist, arbetsterapeut, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Mia von Euler, registerhållare för Riksstroke, specialistläkare neurologi, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Petra Redfors, specialistläkare neurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Christina Brogårdh, fysioterapeut, Skånes Universitetssjukhus, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Avan Sabir Rashid, specialistläkare neurologi, Universitetssjukhuset i Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Magnus Esbjörnsson, specialistläkare neurologi, Hässleholms sjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Anneli Torsfeldt Heikenborn, patientföreträdare, Strokeförbundet
 • Mona Rantamäki Olsson, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), Karlshamns kommun
 • Anna Jungqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Hörby kommun

Ledamöter och kontakt vårdförlopp

Kontaktperson och processledare

Ola Winquist, hälso- och sjukvårdsstrateg, Södra sjukvårdsregionen

ola.winquist@skane.se

Ledamöter

 • Anna Bråndal, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Helena Fordell, Neurocentrum NUS, Norra sjukvårdsregionen
 • Ann Margreth Ljusbäck, Umeå Universitet, Norra sjukvårdsregionen
 • Per Wester, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Jonna Björkegren, Örebro Universitetssjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Mia von Euler, Örebro Universitetssjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Margareta Gonzalez, Gävle sjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Ann Hammer, Universitetssjukhuset Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Åsa Ager, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Annika Berglund, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Marika Möller, Danderyds sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Pia Skott, Folktandvården Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Carmen Wärlinge, Akademiskt primärvårdscentrum, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Mats Elm, Närhälsan, Västra sjukvårdsregionen
 • Claes Gustafsson, Koncernkontoret, Västra sjukvårdsregionen
 • Emma Kjörk, Östra Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Anna Liljenberg, Capio rehab Kvillebäcken, Västra sjukvårdsregionen
 • Åsa Rejnö, Skaraborgs sjukhus, Västra sjukvårdsregionen
 • Christina Brogårdh, Skånes Universitetssjukhus, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Bo Norrving, Lunds universitet, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Ove Puisto, STROKE-Riksförbundet
 • Lena Ringstedt, patientföreträdare, Afasiföreningen
 • Lilian Carleson, Täby kommun
 • Siv Carlsson, Växjö kommun