Publicerad 9 december 2022

Insatsområde epilepsi

Epilepsi är den vanligaste allvarliga neurologiska sjukdomen som kräver regelbunden läkemedelsbehandling och sjukvårdskontakt. Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för epilepsi är framtaget.

Uppdrag

Cirka 80 000 personer har diagnosen epilepsi i Sverige. För många är sjukdomen livslång och kan påverka livets alla aspekter. Det är vanligt att ha både epilepsi och psykiatrisk, intellektuell eller motorisk funktionsnedsättning. Återkommande epilepsianfall kan vara en ständig källa till oro för patienter och deras närstående. Idag finns effektiva diagnos och behandlingsmetoder men hälso- och sjukvården utnyttjar dem bristfälligt och vården är ojämlik. För att skapa en effektiv och jämlik epilepsivård med god kvalitet har staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en överenskommelse att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för epilepsi.

Aktuellt

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för epilepsi är framtaget.

Vårdförlopp epilepsi

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Torgny Andersen

torgny.andersen@skane.se

Ordförande

Eva Kumlien, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Anna Edelvik, Västra sjukvårdsregionen
 • Anna Hugoson, Södra sjukvårdsregionen
 • Erik Ferry, Norra sjukvårdsregionen
 • Ewa Wadhagen Wedlund, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Hanna Ljung, Södra sjukvårdsregionen
 • Hans Olsson, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Håkan Sjunnesson, Södra sjukvårdsregionen
 • Jenny Isaksson. Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Jonas Blixt, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Marina Ederlöf, Norra sjukvårdsregionen
 • Mirja Neideman, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Pelle Nilsson, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Per Svensson, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Rune Johansson, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Tove Hallböök, Västra sjukvårdsregionen
 • Martin Rödholm, psykiatriker, Västra sjukvårdsregionen
 • Tuula Lumikukka, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • UllaBritt Gripenstedt, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Bengt Eliasson, patientföreträdare, Epilepsiförbundet