Publicerad 2 oktober 2023

Insatsområde multipel skleros (MS)

Omkring 18 000 personer i Sverige har multipel skleros (MS) och cirka 10 000 av dessa behandlas med immunmodulerande läkemedel.

Bakgrund

Det finns många immunmodulerande läkemedel med väldokumenterad effekt vid MS, men det är stora skillnader i kostnad mellan olika behandlingar. Det finns också stora regionala skillnader i förskrivningsmönster.

Uppdrag

En nationell arbetsgrupp ska ta fram ett nationellt beslutsstöd för immunmodulerande läkemedel och Rituximab vid MS. Beslutsstödet ska även belysa frågor kring patienturval, risker med behandlingar, dosering, uppföljning, utvärdering och hälsoekonomi. Rekommendationerna ska tas fram i samråd med de lokala läkemedelskommittéerna och Rådet för nya terapier (NT-rådet).

Aktuellt

Arbetsgruppen tillsätts under hösten 2023 och startar därefter sitt arbete.

Ledamöter och kontakt

Information kommer.