Publicerad 19 augusti 2021

Insatsområde migrän

Migrän är en folksjukdom och rankas i Global Burden of Disease som den tredje mest prevalenta sjukdomen med den sjunde högsta sjukdomsbördan. En arbetsgrupp ska ta fram behandlingsriktlinjer för migränvården av barn och vuxna i Sverige.

Uppdrag

Uppskattningsvis skulle cirka 40 procent av alla som har migrän ha nytta av anfallsförebyggande behandling, men enbart 3–13 procent använder en sådan. Orsaker till detta kan vara underdiagnostik och underbehandling på grund av bristande kunskap hos patienter som inte söker vård. Det kan även vara att läkare inte identifierar problemet och föreslår behandling.

En nationell arbetsgrupp har skapats i samarbete mellan nationella programområdet (NPO) barn och ungdomars hälsa och NPO nervsystemets sjukdomar, där den senare är uppdragsgivare. Arbetsgruppen ska ta fram behandlingsriktlinjer för migränvården av barn och vuxna i Sverige.

Aktuellt

Arbetsgruppen började sitt arbete i november 2020. Uppdraget är på ett år.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Susanne Ekqvist, Södra sjukvårdsregionen

susanne.ekqvist@skane.se

Ordförande

Katarina Wide, barnneurolog, Huddinge sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

  • Ingela Nilsson-Remahl, migränspecialist, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Magnus Esbjörnsson, allmänneurolog, Hässleholms sjukhus, Södra sjukvårdsregionen
  • Stina Wästlund, barnläkare, Höglandssjukhuset Eksjö, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Jane Garli, sjukgymnast, Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
  • Mats Elm, allmänläkare, Närhälsan Borås, Västra sjukvårdsregionen
  • Mia von Euler, klinisk farmakolog, Örebro Universitet, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Åsa Wallman, sjuksköterska, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Anna Lönnberg, sjuksköterska, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Ulrika Holst, psykolog, Skaraborgs sjukhus, Västra sjukvårdsregionen

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård