Publicerad 25 april 2024

Stroke

Nominera ledamöter för att komplettera den befintliga nationella arbetsgruppen.

Status: Avslutad

Nationellt programområde (NPO) nervsystemets sjukdomar har en befintlig nationell arbetsgrupp för stroke. NPO vill nu komplettera gruppen för ett arbete med kunskapsstöd för intracerebrala hematom (ICH). Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Insatsområde stroke

Kompetenser

Vi söker denna komptens:

  • Specialistläkare neuroanestesiologi

Uppskattad arbetstid

Arbetsinsatsen bedöms motsvara mindre än fem procents arbetstid av en heltidstjänst.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 3 maj 2024.

Frågor

Torgny Andersen, processledare i NPO nervsystemets sjukdomar

torgny.andersen@skane.se

Läs vidare