Publicerad 2 augusti 2021

Införande av vårdförlopp

Styrgruppen för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) beslutar och godkänner vårdförlopp som ska införas. Därefter fattar regionerna beslut om när och hur vårdförloppen ska införas i vård och omsorg. Här kan du hitta material som kan vara till stöd vid införandet såsom presentationsmaterial och filmer.

Börja gärna med checklistan för regional analys som syftar till att ge tips i förberedelsearbetet inför att vårdförlopp ska införas. Sidan uppdateras kontinuerligt allteftersom nya vårdförlopp godkänns.

Checklista för regional analys avseende vårdförlopp (PDF) Pdf, 772 kB.

Filmer

För att ytterligare förklara vad vårdförlopp innebär har systemet för kunskapsstyrning tagit fram ett antal korta filmer som reder ut begreppen. Observera att standardiserade vårdförlopp heter numera personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Införande av vårdförlopp

Ett inspirerande exempel från Region Gävleborg där Frida Andersson, samordnare för kunskapsstyrningen i regionen, berättar om hur de bedriver arbetet med införandet.

Värdet av vårdförlopp

Mats Bojestig, ordförande i nationellt system för kunskapsstyrning, berättar om värdet av vårdförlopp och bemöter av kritik. Längd: 4 minuter.

Patientmedverkan

Helena Conning, patientföreträdare, om vikten av patientmedverkan i vårdförloppen. Längd: 4 minuter.

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård