Publicerad 15 juni 2024

Cancersjukdomar

Remisser vårdprogram och Min vårdplan cancer

Status: Avslutad

Remisser inom cancersjukdomar finns hos Regionala cancercentrum i samverkan (cancercentrum.se).

Läs mer om remisser på cancercentrum.se

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.