Publicerad 15 april 2024

Desinfektion i vården

Remiss vägledning

Status: Avslutad
Målgrupp: Styrning och ledning

Vägledning med sista datum för remissvar 14 juni 2024.

Remiss vägledning för desinfektion i vården (PDF) Pdf, 896 kB.

Stöddokument för insamlande av synpunkter (Word) Word, 215 kB.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.