Publicerad 15 april 2024

Psoriasis

Remiss vårdförlopp

Status: Avslutad
Målgrupp: Primärvård och specialiserad vård

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp med sista datum för remissvar 14 juni 2024.

Remiss vårdförlopp psoriasis (PDF) Pdf, 1 MB.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp psoriasis (PDF) Pdf, 551 kB.

Stöddokument för insamlande av synpunkter (Word) Word, 224 kB.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.