Publicerad 15 februari 2024

Samvård av mor och barn samt obruten initial hud-mot-hudkontakt efter födseln

Remiss kliniskt kunskapsstöd

Status: Avslutad
Målgrupp: Primärvård och specialiserad vård

Nytt nationellt kliniskt kunskapsstöd med sista datum för remissvar 12 april 2024.

Konsekvensbeskrivning kliniskt kunskapsstöd samvård och obruten hud-mot-hud-kontakt (PDF) Pdf, 231 kB.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.