Publicerad 15 februari 2023

Tårdränage, nedsatt

Remiss vårdriktlinje

Status: Avslutad

Vårdriktlinje för tårflöde på grund av nedsatt tårdränage samt infektioner för vuxna, med sista datum för remissvar 14 april 2023.

Konsekvensbeskrivning vårdriktlinje nedsatt tårdränage (PDF) Pdf, 224 kB.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.