Publicerad 3 november 2023

Förslag till modell för horisontell prioritering

Nu finns en modell som ska underlätta arbetet med horisontella prioriteringar, som är prioriteringar som görs mellan olika diagnosområden. Modellen är avgränsad till prioriteringar mellan nya nationella vårdförlopp och riktlinjer av olika slag.

Modellen om horisontella prioriteringar är ett första steg mot att ta sig an en utmanande situation och hanterar nationella riktlinjer. Arbetet har letts av Prioriteringscentrum, som är ett nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg. De arbetar med forskning, utbildning och policyutveckling. Rapporten har tagits fram av en expertgrupp utsedd av partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning. Där har bland annat representanter från nationell samverkansgrupp metoder för kunskapsstöd och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ingått.

Rapport om horisontell prioritering

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.