Publicerad 15 februari 2024

Insatsområden 2024 publicerade

Samtliga nationella programområden (NPO) och nationella samverkansgrupper (NSG) har nu uppdaterad information om beslutade insatsområden på webben.

NPO och NSG har i uppdrag att identifiera, välja och ansvara för insatsområden där regiongemensamt arbete kan bidra till en mer jämlik hälsa och vård. Under 2024 kommer NPO och NSG främst att arbeta vidare med redan beslutade insatsområden. Utöver att utveckla och förvalta kunskapsstöd ska det nationella arbetet också fokusera på uppföljning och analys. Arbetet går i linje med den långsiktiga utvecklingsplanen för systemet för kunskapsstyrning. Under året planerar också de flesta NPO att ta fram en läges- och resultatrapport som visas på webbplatsen Vården i siffror.

Nya insatsområden för nationella programområden 2024:

 • NPO barns och ungdomars hälsa
  • Uppföljning och insatser efter svår sjukdom hos barn och ungdomar
 • NPO cancersjukdomar:
  • Arbete med Min vårdplan för ytterligare 4-6 diagnoser
  • Fortsatt utveckling av IPÖ
  • Regimer i regimbiblioteket läggs till i samband med godkännande av nya läkemedel
 • NPO kvinnosjukdomar och förlossning:
  • Graviditet med hög risk för sviktande placentafunktion
  • Benign gynekologisk kirurgi
 • NPO medicinsk diagnostik och NPO infektionssjukdomar
  • Infektionsdiagnostik
 • NPO levnadsvanor
  • Sömn
 • NPO nervsystemets sjukdomar
  • Parkinsons sjukdom
 • NPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation
  • Mobil intensivvårdsgrupp

Nytt för i år är att respektive gruppering presenterar samtliga insatsområden på en powerpoint-bild. Den kan laddas ner och användas vid behov av regioner, sjukvårdsregioner och andra aktörer.

Sammanställning av samtliga insatsområden i nationella programområden (PDF) Pdf, 284 kB.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.