Publicerad 2 november 2023

Nya webbplatser för läkemedel och medicinteknik

Webbplatserna för regionernas samverkansmodell för läkemedel respektive medicinteknik har nu fått egna webbplatser. Tidigare fanns dessa på janusinfo.se som hör till Region Stockholm. Webbplatserna har fått ett nytt utseende som visar samhörigheten med Nationellt system för kunskapsstyrning.

Webbplatserna beskriver arbetet med ordnat införande av läkemedel och medicinteknik i regionerna. Här finns bland annat de rekommendationer som utfärdas av NT-rådet för läkemedel och av MTP-rådet för medicinteknik, men även annat som sker i regional samverkan inom områdena. Webbplatserna har tidigare legat under Region Stockholm och deras webbplats Janusinfo.se. Nu blir webbplatserna regionneutrala och har fått ett nytt utseende som mer visar samhörigheten med Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

samverkanlakemedel.se

samverkanmedicinteknik.se

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.