Publicerad 25 oktober 2023

Nytt yrkeskodverk för mer effektiv informationshantering

Nu finns regiongemensamma yrkestermer att använda i olika vårdinformationssystem. Nationell samverkansgrupp för strukturerad vårdinformation har tagit fram kodverket.

Syftet med ett kodverk för yrken inom hälso- och sjukvården är att säkra och förenkla hanteringen när information registreras eller överförs. Hur man benämner olika yrken skiljer sig idag ofta mellan regionerna. Det skapar onödigt extra arbete när information överförs mellan regioner och när nationell statistik ska rapporteras.

Det nya kodverket för yrken skapar en gemensam terminologi, förenklar det administrativa arbetet och minskar risken för att information ska bli fel när den överförs.

Kodverk för yrken i hälso- och sjukvården

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.