Publicerad 3 januari 2024

Överenskommelser om hälso- och sjukvården 2024

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen har träffat fem överenskommelser på sjukvårdsområdet. Syftet är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av hälso- och sjukvården.

En av de fem överenskommelserna är den om en god och nära vård, en personcentrerad och patientsäker hälso- och sjukvård med primärvården som nav. Där ingår överenskommelsen om stöd till Nationella kvalitetsregister som omfattar 168 miljoner kronor. Regionerna bidrar med 100 miljoner kronor och staten med 68 miljoner kronor.

Överenskommelsen om en god och nära vård

I överenskommelsen ingår även tio miljoner kronor till området sällsynta hälsotillstånd. Av dessa ska sex miljoner kronor tilldelas landets medicinska centrum för sällsynta diagnoser.

Totalt tre miljoner kronor av överenskommelsen ska stödja utvecklingsinsatser inom ramen för Strama, samverkan mot antibiotikaresistens, som en del i genomförandet av den nationella strategin mot antibiotikaresistens.

Överenskommelse om en god och nära vård på skr.se

Pressmeddelande om överenskommelserna 2024

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.