Publicerad 2 november 2023
Deltagare och presentatörer vid lärandeträffen 2023

Röster från den nationella konferensen Lärandeträffen

Konferensen Lärandeträffen samlar årligen de nationella funktionerna i systemet för kunskapsstyrning. Ungefär 350 deltagare samarbetade, diskuterade och bidrog till utveckling och lärande på temat analys och uppföljning.

Konferensen handlade om uppföljning i olika former och på olika nivåer. Den hölls på hotell Clarion Sign i Stockholm och där fanns ungefär 350 deltagare från nationella programområden och samverkansgrupper, kvalitetsregisterorganisationen, stödfunktioner, patientföreträdare och representanter från kommuner och myndigheter.

Dagen inleddes med en presentation av hur data kan användas för att leda och styra vårdens kvalitet, med bland andra Åsa Dedering, ordförande i nationell samverkansgrupp data och analys. En annan föreläsning på mer lokal nivå handlade om hur uppföljning kan användas för att driva lokal förändring. Christine Rydholm från Axelsbergs vårdcentral i Region Stockholm och Susanne Steen, specialist i allmänmedicin från Primärvårdskvalitet, visade hur data från vårdcentralen kan användas i förbättringsarbete inom olika sjukdomsområden.

På eftermiddagen fanns tid för möten och nätverkande. Nationella kvalitetsregister höll också en föreläsning om samverkan mellan nationella kvalitetsregister och nationella programområden. Många av deltagarna uttryckte värdet av att få träffas fysiskt och prata om stort och smått. Att träffas, byta erfarenheter och se vad systemet för kunskapsstyrning faktiskt åstadkommer är inspirerande för fortsatt arbete i att utveckla hälso- och sjukvården.

Vad tycker du om årets lärandeträff?

Deltagare vid lärandeträffen

Sara Hansson, chef för ett registercentrum

– Jag har haft det jättebra så här långt, har även träffat många kollegor som jag inte har sett på ett tag. Presentationerna har varit givande, det är uppmuntrande att se hur många goda initiativ som är på gång. Jag tänker att vår utmaning är att se till att vi faktiskt samordnar det här framåt.

Helena DeLaCour, samordnare i Sjukvårdsregion Mellansverige

– Jag tycker att det har varit bra för jag tror att det ger våra nationella programområden guidning , speciellt kring indikatorarbetet som jag tror blir en väldigt viktig faktor framöver, för att mäta framgångar och visa systemets effekt.

Gösta Ullmark, ledamot i ett nationellt programområde

– Ja, det har varit bra. Ju längre tiden går, ju längre kunskapsstyrning har funnits desto mer specifika funderingar har man och kan få ut mer av sådana här dagar. Från början var det väldigt allmänt, nu har vi själva erfarenhet och massa frågor att jobba med under dagen. Det gör att en sådan här konferens blir mer värdefull än tidigare.

Teresia Sandvik, representant för ett kvalitetsregister

– Jag har haft det bra, en lärorik dag! Det har varit väldigt trevligt att sitta och diskutera, det är kanske det som ger mest och jag hade gärna haft lite mer tid till det. Det finns många människor som man vill hinna prata med och som har mycket intressant att säga som är bra att få höra och ta del av. Som samarbeten med nationella programområden och Vården i siffror, planering pågår!

Catarina Karlberg, sjukvårdsregional och regional funktion i Västra Götalandsregionen

– Jag tycker att den har varit jättebra och tar många bra saker med mig. Bland annat hur NPO-rapporter kan användas i det regionala arbetet. Jag fick också många bra tips och tankar när jag lyssnade på diskussionen om kvalitetsregister. Nu kommer jag precis ifrån en föreläsning som ställde frågan vad vi gör när det inte finns data. Hur jobbar vi då? I stort väldigt många bra grejer. Det var en dag som passade mig.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.