Publicerad 20 september 2023

Utveckling av 1177 vårdpersonal

Nationellt kliniskt kunskapsstöd ska bli en del av en ny tjänst som ska heta 1177 vårdpersonal. Nu pågår utveckling av två delar, både för nya tjänsten och för innehåll och format för kunskapsstöden från systemet för kunskapsstyrning.

Den nya tjänsten 1177 vårdpersonal ska tas fram under flera steg det närmaste året med stöd av bred förankring och dialog. Arbetet med utvecklingen av upplägg och tidsplan innehåller flera delar. Dels helheten av den nya tjänsten 1177 vårdpersonal, dels innehåll, format och målgrupper för kunskapsstöd från systemet för kunskapsstyrning.

Beslutet att flytta innehållet på nationellt kliniskt kunskapsstöd till 1177 togs i juni av styrgruppen för kunskapsstyrning (SKS) och Ineras styrelse.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.