Publicerad 16 januari 2024

Vägledning för organisation och kompetens inom intermediärvård

Den nya vägledningen för intermediärvård ger rekommendationer för organisering och bemanning. Intermediärvård är en vårdplats med utökad förmåga jämfört med en vanlig vårdplats, samtidigt som den inte erbjuder den mest avancerade vården.

Vägledning för intermediärvård beskriver hur dessa vårdplatser kan organiseras på ett fungerande och patientsäkert sätt. Vägledningen vänder sig till förtroendevalda, sjukvårdshuvudmän, sjukhusledningar och vårdpersonal med ansvar och intresse för intermediärvård, intensivvård och akutsjukvård. Vägledningen kan användas vid både start och översyn av intermediärvård.

Björn Bark, överläkare anestesi och intensivvård, har lett arbetet med vägledningen på uppdrag från nationellt programområde perioperativ vård, intensivvård och transplantation.

– Bemanningsfrågan är avgörande för att intermediärvården ska fungera patientsäkert dygnet runt. Ett väl fungerande system för att omedelbart kunna flytta patienter till högre respektive lägre vårdnivå är också av yttersta vikt, säger Björn Bark.

Vägledning intermediärvård

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.