Publicerad 26 mars 2024

Hepatit B

Nominera ledamöter för att komplettera den befintliga nationella arbetsgruppen.

Status: Avslutad

Nationellt programområde (NPO) infektionssjukdomar har en befintlig nationell arbetsgrupp för hepatit B och C. NPO vill nu komplettera gruppen och söker därför sakkunniga att delta i arbetet. Du kan nominera dig själv till uppdraget som ledamot i arbetsgruppen.

Insatsområde hepatit B och C

Uppdraget

Uppdragsbeskrivning (PDF) Pdf, 166 kB.

Kompetenser

Vi söker dessa kompetenser:

  • Sjuksköterska med erfarenhet av hepatit B
  • Kompetens inom flykting- och migranthälsa

Uppskattad arbetstid

Arbetsinsatsen bedöms motsvara tio procents arbetstid av en heltidstjänst.

Slutdatum

Du kan nominera dig till och med den 15 maj 2024.

Frågor

Emeli Månsson, processledare i NPO infektionssjukdomar

emeli.mansson@regionvastmanland.se

Läs vidare