Publicerad 9 februari 2024

Kliniska kunskapsstöd byter teknisk plattform

Under mars byter nationellt kliniskt kunskapsstöd publiceringsverktyg. Bytet kommer inte att påverka utseende på webbplatsen eller länkar till kunskapsstöden.

Publicerat material och nationella kunskapsstöd ska flyttas från publiceringsverktyget Verktyg för kunskapsstöd (VKS) till Ineras verktyg Optimizely. Inera hanterar flytten av allt material under mars månad. Det innebär att regionala tillägg inte kan göras under den perioden.

Arbetet med nationella remisser pågår som vanligt. Berörda grupper som arbetar med kunskapsstöd har fått information om förändringen via befintliga nätverk.

Information för författare av kunskapsstöd och regionala tillägg finns på Nationellt kliniskt kunskapsstöd och innehåller mer detaljerad information.

Information till författare på nationelltklinisktkunskapsstod.se

Nationella remisser

Utvecklingen av Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.