Publicerad 16 januari 2024

Uppföljnings- och analysrapport om nervsystemets sjukdomar

Rapporten om nervsystemets sjukdomar är den andra som har tagits fram av ett nationellt programområde. Den första rapporten handlar om hud- och könssjukdomar och fler kommer att publiceras under året. Nu finns en film som beskriver hur dessa rapporter kan användas för uppföljning och analys.

På webbplatsen Vården i siffror finns rapporten om nervsystemets sjukdomar publicerad. Rapporten beskriver insatsområdena amyotrofisk lateral skleros (ALS), epilepsi, migrän, multipel skleros (MS), narkolepsi, normaltryckshydrocefalus (NPH), smärta och stroke. Syftet är att underlätta uppföljnings- och förbättringsarbete i regionerna. Rapporten har tagits fram av nationellt programområde (NPO) nervsystemets sjukdomar.

Film om rapporterna

Som stöd för användning av rapporter från NPO finns en kort film. Medverkande är Fredrik Westander, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Filippa Nyberg, ordförande i NPO hud och könssjukdomar samt Åsa Dedering, ordförande i Nationell samverkansgrupp data och analys. De samtalar kring hur rapporterna kan användas i verksamheterna och hur de samspelar med gemensamma mål för uppföljning och analys.

Rapport om nervsystemets sjukdomar på Vården i siffror

Film om uppföljnings- och analysrapporter

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.