Publicerad 21 september 2023

Nationell arbetsgrupp vårdhygien

Nationell arbetsgrupp (NAG) vårdhygien är en fristående arbetsgrupp som inte tillhör ett programområde eller samverkansgrupp. Den arbetar för att varje person vid varje kontakt med vård och omsorg ska möta en verksamhet med en god hygienisk standard, där risker för smittspridning och vårdrelaterade infektioner har minimerats.

NAG vårdhygien låg tidigare under nationell samverkansgrupp patientsäkerhet. Den arbetar för närvarande direkt på uppdrag av beredningsgruppen till styrgruppen för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS).

Uppdrag

Arbetsgruppen ska:

 • Ta fram kunskapsunderlag om smittspridning, förebyggande av vårdrelaterade infektioner samt systematisk bedömning av riskfaktorer för vårdrelaterad infektion.
 • Arbeta för att säkerställa att vårdhygieniska aspekter beaktas i relevanta avsnitt i Vårdhandboken och att de vårdhygieniska rekommendationerna harmoniseras.

En vägledning för vårdhygieniskt arbete är framtagen.

Insatsområden

 • Desinfektionsmedel och -metoder
 • Vårdrelaterad pneumoni

Aktuellt

Kunskapsstöd

Vårdhygieniska kunskapsstöd hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd vårdhygien

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processtöd

Alexander Klintmalm, hygiensjuksköterska, Vårdhygien Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

alexander.klintmalm@regionstockholm.se

Ordförande

Ann Tammelin, hygienläkare, Vårdhygien Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Mia Näslund Anda, hygiensjuksköterska, Vårdhygien Region Norrbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Signar Mäkitalo, biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd-vårdhygien Sörmland, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Susanne Wiklund, hygiensjuksköterska, Vårdhygien Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Anna Gröneberg, hygiensjuksköterska, Vårdhygien Göteborg, Västra sjukvårdsregionen
 • Ingemar Qvarfordt, medicinsk rådgivare vårdhygien, koncernkontoret, Västra Götalandsregionen (VGR), Västra sjukvårdsregionen
 • Caroline Johansson, hygiensjuksköterska, Smittskydd och Vårdhygien, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Charlotta Karlsson, hygienläkare, Södra sjukvårdsregionen