Publicerad 9 januari 2024

Insatsområde vårdhygien

Varje person ska vid varje kontakt med vård och omsorg möta en verksamhet med en god hygienisk standard, där risker för smittspridning och vårdrelaterade infektioner har minimerats.

Uppdrag

Arbetsgruppen ska:

  • Ta fram kunskapsunderlag om smittspridning, förebyggande av vårdrelaterade infektioner samt systematisk bedömning av riskfaktorer för vårdrelaterad infektion.
  • Arbeta för att säkerställa att vårdhygieniska aspekter beaktas i relevanta avsnitt i Vårdhandboken och att de vårdhygieniska rekommendationerna harmoniseras.

Fokusområden

  • Desinfektionsmedel och -metoder
  • Vårdrelaterad pneumoni

En vägledning för vårdhygieniskt arbete är framtagen.

Kunskapsstöd

Vårdhygieniska kunskapsstöd hittar du via länken nedan.

Kunskapsstöd vårdhygien

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processtöd

Alexander Klintmalm, hygiensjuksköterska, Vårdhygien Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

alexander.klintmalm@regionstockholm.se

Ordförande

Ann Tammelin, hygienläkare, Vårdhygien Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

  • Mia Näslund Anda, hygiensjuksköterska, Vårdhygien Region Norrbotten, Norra sjukvårdsregionen
  • Susanne Wiklund, hygiensjuksköterska, Vårdhygien Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Anna Gröneberg, hygiensjuksköterska, Vårdhygien Göteborg, Västra sjukvårdsregionen
  • Ingemar Qvarfordt, medicinsk rådgivare vårdhygien, koncernkontoret, Västra Götalandsregionen (VGR), Västra sjukvårdsregionen
  • Andreas Lägermo, hygiensjuksköterska, Smittskydd och Vårdhygien, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Charlotta Karlsson, hygienläkare, Södra sjukvårdsregionen