Publicerad 10 januari 2024

Insatsområde säkerhetskultur

Syftet med insatsområdet är att stödja arbetet för en stärkt säkerhetskultur, genom omvärldsbevakning samt utvärdering av befintliga och utveckling av nya verktyg och arbetssätt.

Uppdrag

Inom patientsäkerhetsarbetet finns allt större kunskap och evidens för att patientsäkerhet, organisationskultur och arbetsmiljö är nära sammankopplade. Begrepp som psykologisk säkerhet är också en viktig förutsättning för en aktiv säkerhetskultur i praktiken.

Arbetsgruppen ska:

 • Utgå från ett personcentrerat förhållningssätt och den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet, särskilt det som berör en så kallad god säkerhetskultur.
 • Inventera nuläget inom säkerhetskulturarbetet på nationell nivå
 • Utvärdera och vid behov ta fram förslag på nya verktyg och arbetssätt för att stärka säkerhetskulturen, tillsammans med företrädare för arbetsmiljöområdet.
 • Vara remissinstans för frågor inom säkerhetskulturområdet.
 • Föreslå åtgärder inom säkerhetskulturområdet, vid implementering av den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.
 • Samverka med företrädare för arbetsmiljöfrågor.
 • Ta fram förslag på hur patienter och närstående kan bidra för en stärkt säkerhetskultur, i samverkan med den planerade arbetsgruppen för patientmedverkan.
 • Följa forskningen inom området patientsäkerhet och arbetsmiljöfrågor.

Aktuellt

Under hösten 2023 kommer arbetsgruppen att färdigställa sin rapport inom uppdraget. Därefter ställningstagande till behov av ytterligare arbete inom området.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processtöd

Monika Johansson, SKR

kunskapsstyrning-vard@skr.se

Ordförande

Camilla Karlsson, Sydöstra sjukvårdsregionen

camilla.t.karlsson@regionostergotland.se

Ledamöter

 • Sara Larsson, central analysledare, handläggare, sjuksköterska, Hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab, Norra sjukvårdsregionen
 • Karolina Holmlund, HR-strateg arbetsmiljö, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Anna Lundin, patientsäkerhetsstrateg, Kvalitet och patientsäkerhetsenheten, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Lisa Schmidt, arbetsmiljöspecialist, Karolinska sjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Camilla Karlsson, verksamhetsutvecklare, kvalitet- och patientsäkerhetssamordnare, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Maysae Quttineh, utvecklingsledare, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Helena Gladh, verksamhetschef, Södra sjukvårdsregionen
 • Katarina Losell, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Ronneby kommun