Publicerad 4 februari 2022

Verksamhetsutveckling i systemet för kunskapsstyrning

I systemet för kunskapsstyrning tas det fram olika typer av nationella kunskapsstöd. För att omsätta dessa i praktik, kan det underlätta att använda verktyg för verksamhetsutveckling.

Att omsätta nya kunskapsstöd i praktik är inte något som sker automatiskt. Det krävs ofta en tydlig vilja, tid, bra ledarskap samt metoder och verktyg.

På dessa sidor finns en sammanställning av regionernas kunskap och verktyg kring verksamhetsutveckling. Det finns även goda exempel, länkar till andra kunskapskällor och konkreta verktyg att använda i det lokala förbättringsarbetet.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.