Publicerad 4 februari 2022

Problemlösning

I problemlösningsfasen identifieras vad som är tänkbara orsaker till att målet inte uppnås, eller att problemet finns.

Det flera olika metoder att använda för problemlösning. Det viktigaste är att försöka förstå vad som är orsak till problemet innan man börjar fundera på lösningar.

Fokus

  • Kartlägg enligt välkända metoder möjliga orsaker till problemet.
  • Sammanställ möjliga förbättringsidéer till nästa steg.

Frågor att ställa sig

  • Vad är vår bild av orsak eller orsaker till problemen?
  • Finns det något vi kan ha glömt i vår analys?

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård