Publicerad 3 februari 2022

Nuläge och gapanalys

Arbetsgruppen analyserar nuläge och önskat läge, för att se hur stort gapet mellan dessa är.

Inför förbättringsarbetet gör arbetsgruppen en nulägesanalys, till exempel med hjälp datakällor, processkartläggningar med mera. Nulägesanalysen, tillsammans med dialoger om det önskade läget, hjälper till att fastställa hur stort gapet är mellan nuläge och önskat läge.

Fokus

  • Samla information om dagens arbetssätt
  • Samla data som beskriver problemets omfattning
  • Analysera data med välkända metoder
  • Fastställa gap mellan nuläge och önskat läge

Frågor att ställa sig

  • Vilka är det viktigaste slutsatserna av nuläget?
  • Var är de största gapen?
  • Vilka är de viktigaste förbättringsområdena?

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård