Publicerad 2 februari 2024

Kunskapsstyrning på lokal nivå

Sveriges 21 regioner arbetar på olika vis med den lokala nivån. Egna strukturer för samverkan samsas med systemet för kunskapsstyrning. Somliga har lokala programområden, andra arbetar direkt mot vårdgivare eller motsvarande. Gemensamt är att regionerna anpassar nationellt material efter lokala behov.

Regionernas lokala arbete

Den sjukvårdsregionala nivån samordnar arbetet med kunskapsstyrning och regionerna anpassar sitt arbete efter behov och samverkan. För att nå ut med evidensbaserad kunskap i det enskilda patientmötet finns oftast en matchande sakkunnigorganisation i respektive region. Den motsvarar lokal nivå och kallas därför lokala programområden (LPO). Lokala arbetsgrupper (LAG) sätts ihop vid behov.

Regionerna anpassar införande av nya arbetssätt och kunskapsstöd utifrån lokala analyser och förutsättningar. Vissa regioner ingår i en utökad sjukvårdsregional struktur för samverkan tillsammans med systemet för kunskapsstyrning. Läs mer om organisation och arbetssätt på regionernas egna webbplatser.

Blekinge

Dalarna

Gotland

Gävleborg

Halland

Jämtland Härjedalen

Jönköping

Kalmar

Kronoberg (saknas)

Norrbotten

Skåne

Stockholm

Sörmland

Uppsala

Värmland

Västerbotten

Västernorrland

Västmanland

Västra Götalandsregionen

Örebro

Östergötland (saknas)

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.