Publicerad 3 februari 2023

Remisser vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer

Här hittar du alla vårdförlopp, vårdprogram, riktlinjer och Min vårdplan cancer som är på remiss.

Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla som är intresserade är välkomna att lämna synpunkter. Det kan till exempel vara patientföreningar, regioner, berörda professioner och kommuner. Samordna gärna svaren inom respektive organisation eller förening.

Aktuella remisser

Kommande remisser 15 februari

Cancersjukdomar

 • Bäckencancerrehabilitering, vårdprogram, reviderat
 • Cancerrehabilitering, vårdprogram, reviderat
 • Indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi, vårdprogram, reviderat
 • Myelodysplastiskt syndrom (MDS), vårdprogram, nytt
 • Peniscancer, Min vårdplan, reviderad
 • Peniscancer, vårdprogram, reviderat
 • Prostatacancer, Min vårdplan, reviderad

Läkemedel och medicinteknik

 • Vägledning för 3D-utskrivna medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvården och tandvården, rapport för styrning och ledning, ny

Nationellt primärvårdsråd

 • Vägledning för samverkande hälso- och sjukvård i hemmet, rapport för styrning och ledning, ny

Mag- och tarmsjukdomar

 • Gallstenssjukdom, vårdprogram, nytt

Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

 • Rekommendation för organisation och kompetens inom intermediärvård i Sverige, rapport för styrning och ledning, ny

Psykisk hälsa

 • Depression hos vuxna, vårdförlopp, nytt
 • Självskadebeteende hos vuxna, vårdförlopp, nytt

Ögonsjukdomar

 • Tårflöde på grund av nedsatt tårdränage samt infektioner hos vuxna, vårdriktlinje, ny
 • Kongenitala tårvägssjukdomar, vårdriktlinje, ny

Öron-, näs- och halssjukdomar

 • Kall teknik vid tonsillektomi, vårdriktlinje, ny

Datum för remisser

Nya remisser publiceras vid fyra tillfällen per år. Det går att skicka in synpunkter under hela remissperioden:

 • 15 februari till 14 april
 • 15 april till 14 juni
 • 15 september till 15 november
 • 15 november till 14 februari

Infaller startdatumet på en helgdag så flyttas det till nästa vardag. Infaller slutdatumet på en helgdag så stängs remissperider på föregående vardagen.

Remissvaren behandlas av respektive nationell arbetsgrupp som därefter reviderar kunskapsstödet. Beslut om fastställande av kunskapsstödet fattas av nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Därefter beslutar regionerna om införande.

Avslutade remisser

Prenumerera

Du kan prenumerera på information om remisser genom att fylla i din e-postadress nedan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård