Publicerad 19 juni 2024

Levnadsvanor, generisk modell

Den generiska modellen är en vägledning för hur kunskap om hantering av levnadsvanorna tobaks- och nikotinbruk, alkoholvanor, matvanor och fysisk aktivitet kan integreras vid framtagande av vårdförlopp och andra kunskapsstöd.

Målet är att fler åtgärder mot ohälsosamma levnadsvanor genomförs inom hälso- och sjukvården. Vid behov av en beskrivning av själva vårdprocessen för ohälsosamma levnadsvanor hänvisas till det nationella vårdprogrammet.

Generisk modell för levnadsvanor (PDF) Pdf, 3 MB.

Filmer

Filmerna beskriver mål och syfte med modellen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientföreträdare för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram modellen.

Lars Jerden, ordförande i NAG

Christina Dahlström, patientföreträdare i NAG

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.