Publicerad 19 september 2023

Vårdförlopp depression

Här finns stödmaterial till det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för depression hos vuxna.

Vårdförlopp depression hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Vårdförlopp depression hos vuxna

Om vårdförloppet

Depression är en av de stora folksjukdomarna. Uppskattningsvis har mellan fem och åtta procent i den vuxna befolkningen en pågående depression, vilket innebär 350 000 till 600 000 personer. Depression är ett allvarligt hälsotillstånd som ofta innebär ett svårt lidande och många gånger även påverkar närstående. Risken att någon gång under livet drabbas av en depression är omkring 35 procent för kvinnor och 25 procent för män. Vårdförloppet handlar om att ge vuxna med depression snabb tillgång till strukturerad bedömning, diagnos och behandling. Det är också viktigt med tydlighet i övergången mellan primärvård och specialiserad psykiatrisk vård.

Stödmaterial

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp depression (PDF) Pdf, 510 kB.

Presentation vårdförlopp depression (PPTX) Powerpoint, 2 MB.

Seminarium

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.