Publicerad 18 september 2023

Vårdförlopp självskadebeteende

Här finns stödmaterial till det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för självskadebeteende hos vuxna.

Vårdförlopp självskadebeteende hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd:

Vårdförlopp självskadebeende hos vuxna

Om vårdförloppet

Självskadebeteende kan förekomma vid alla former av psykiatrisk sjukdom även hos individer utan andra symtom på psykisk ohälsa. Det förekommer i alla åldrar men är vanligast hos ungdomar och unga vuxna.

Vårdförloppet är avgränsat till självskadebeteende hos personer från 18 år. Centralt i vårdförloppet är gott bemötande och snabbt omhändertagande. Det behövs specialistkompetens och kontinuitet i det team som möter individen. Det är viktigt med samordning mellan olika verksamheter, till exempel mellan sjukvård, socialtjänst och elevhälsa. Här är ökade kunskaper om självskadebeteende bland berörda verksamheter en viktig del.

Självskadebeteende kan förekomma vid alla former av psykiatrisk sjukdom även hos individer utan andra symtom på psykisk ohälsa. Det förekommer i alla åldrar men är vanligast hos ungdomar och unga vuxna.

Stödmaterial

Konsekvensbeskrivning självskadebeteende hos vuxna (PDF) Pdf, 368 kB.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.