Publicerad 29 oktober 2021

Vårdförlopp reumatoid artrit

Här finns stödmaterial till det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för reumatoid artrit, som beskriver behandling av den tidiga sjukdomsfasen.

Det färdiga vårdförloppet hittar du på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Vårdförlopp på Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Om vårdförloppet

Vårdförloppet inleds vid välgrundad misstanke om reumatoid artrit och avslutas när patienten har haft diagnosen i ett år.

Tidig diagnostik och behandling samt tät monitorering är avgörande för att minska risken för funktionsnedsättning och komplikationer av reumatoid artrit. I nuläget varierar ledtider till första besök i reumatologisk specialiserad vård och andelen nydiagnostiserade som erbjuds strukturerad kontakt med reumatologiska team mellan olika regioner i landet. Vårdförloppet är i linje med omställningen till Nära vård och ger bättre förutsättningar för ökad samverkan mellan specialistvård och primärvård samt ökad delaktighet för patienter.

Presentation om vårdförloppet

Presentation vårdförlopp reumatoid artrit (PPTX) Powerpoint, 7 MB.

Filmer om vårdförloppet

Filmerna beskriver kortfattat mål och syfte med vårdförloppet utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv.

Tommy Olsson, patientföreträdare i Nationell arbetsgrupp reumatoid artrit

Cecilia Carlens, ordförande i Nationell arbetsgrupp reumatoid artrit

Läs vidare

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård