Publicerad 4 augusti 2021

Förbättring och implementering

Teamet ska nu genomföra förändringar utifrån de förbättringsidéer som de har identifierat. De ska även formulera mål utifrån kunskapen de har inhämtat.

Mål med förbättringsarbetet

Målet med förbättringsarbetet relaterar till målet med att införa de prioriterade förbättringsidéerna. Om det går, är det en fördel om målet kan definieras enligt SMART-kriterierna. Ibland är målen mer kvalitativa och kan snarare vara en fråga om bedömning. I det fallet ska ett uppdaterat medicinskt protokoll för anestesibedömning vara känt och användas. Om det finns en patient med höftfraktur, ska denna opereras helst som första fall på morgonen på en akutsal. Pulsmöten etableras i syfte att öka kommunikationen mellan intressenterna i flödet. Sammantaget ser teamet att:

  • Följsamheten mot medicinsk protokoll ska öka, när dokumentet inte används ska ansvarig läkare dokumentera avvikelsen i lärande syfte. Målet med följsamhet är 80 procent under testperioden.
  • Andel höftfrakturpatienter som opereras inom 24 timmar och andel patienter som opereras tidigt på morgonen.
  • Etablering av pulsronden.

Facilitatorn återkopplar målen med förbättringsarbete till sponsorn och föreslår tid för testperiod. Testperioden, det vill säga tiden då förändringarna ska ske kommer omfatta tre veckor. Inför testperioden färdigställs dokument, mätrutiner och kommunikations material.

Ett SMART mål handlar om att målet är Specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidssatt.

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård